Трибуна “Бесика” получи Акт 16

Официално днес се подписа Акт 16 за трибуна “Бесика”!

Държавна приемателна комисия на дирекция “Национален строителен контрол”, в която участваха представители на 14 държавни институции, направи проверка на извършеното строителство и установи, че обекта е изпълнен по одобрените технически проекти и екзекутивна документация!

Благодарим на всички, взели участие в комисията!