ТРИ ГОДИНИ БЕЗ АЯН САДЪКОВ

Днес стават 3 години от както от този свят си отиде легендата на Локомотив Аян Садъков.

Завинаги един от нас! Легендите не умират!