Геолози с предварителен оглед на стадион „Локомотив“

Геолози от фирма „Рудин“ ООД посетиха днес стадион „Локомотив“, като им бе необходим близо час за първоначално запознаване с мястото за строителство.

Те извършиха предварителен оглед на и около стадиона. Необходимо е да бъдат извършени проучвателни сондажи в следващите дни (определяне на почви, водни нива, носимоспособност и др.), като това ще се случи на няколко „точки“. Тези данни са необходими за конструктора, който ще конструира самата трибуна.