За реда в школата

ВЪТРЕШНО-КЛУБЕН ПРАВИЛНИК

НА ДЮШ НА ПФК „ЛОКОМОТИВ 1926” ПЛОВДИВ

ЗА 2017-2018 ТА ГОДИНА

1. ОБЩИ ПРАВИЛА

 1. Помнете, че на стадиона и извън него - вие представлявате Локомотив (Пловдив), неговата емблема, история и традиции, общество и фенове. Отнасяйте се към него така, както бихте искали той да се отнася с вас. Не забравяйте отговорностите и задълженията си към него.
 2. Служете за пример в общественото и публично пространство, включително в интернет-социалните мрежи.
 3. Не използвайте името на Локомотив за постигане на лични цели и облаги.
 4. Помнете, че треньорите и служителите на ДЮШ искат повече от самите вас да пробиете в големия футбол. Уважавайте думите им и следвайте съветите им, дори вие да сте на друго мнение.
 5. Спортът е синоним на ред и дисциплина. Не го забравяйте както на терена, така и извън него.

Дисциплината е моста между целите и постиженията на всеки човек”

                        „Да знаеш не е достатъчно, трябва да го разбереш”

                        „Да искаш не е достатъчно, трябва да го направиш”

                        „Да имаш нужното и не даваш необходимото, оставаш с нищото и чак тогава осъзнаваш същността на малкото, което е трябвало да дадеш, за да постигнеш мечтите си!”

2.ТРЕНИРОВКИ

 1. Забранява се използването на тренировъчните игрища без присъствието на треньор.
 2. Забранява се използването на тренировъчните игрища извън определения по график час за провеждане на заниманието.
 3. Забранява се навлизането на тренировъчното игрище по време провеждането на тренировка на друга възрастова група, без изричното позволение на съответния й треньор.
 4. Не се толерира непристойното поведение, грубия и нецензурен език по време на тренировка.
 5. Всеки треньор е длъжен да упражнява контрол върху клубната екипировката на състезателите си и явяването им на тренировки в такава.
 6. Всички състезатели да се явяват в приличен външен вид, с премахнати остри и опасни предмети, застрашаващи здравето им и това на останалите участници в тренировката. Забранява се употребата на дъвки, бонбони и пр., по време на заниманието.
 7. Забранено е за всички участници в тренировъчното занимание използването на мобилни устройства. Същите трябва да са превключени на безшумен режим по време на разговори, анализи и разбори.
 8. Всеки състезател е длъжен да получи разрешение лично от треньора си за предстоящо свое закъснение или неявяване на тренировка.
 9. Информирайте своевременно треньора си за здравословни и лични проблеми, които биха попречили да участвате концентрирано и пълноценно в тренировката.
 10. Освен добри футболисти, бъдете и добри ученици. Слабият успех в училище не се толерира. Треньорът има правото да поисква и проверява ученическите книжки на състезателите си, както и да предприема необходимите действия при незадоволителни резултати в училище.
 11. Изкуственото осветление на тренировъчните игрища се пуска/спира ЕДИНСТВЕНО и САМО от старши-треньора или друг служител на ДЮШ.
 12. Присъствието на родители и други външни лица около тренировъчното игрище не се препоръчва, а старши-треньорът има правото да ограничи достъпа им.
 13. По време на тренировка, наставления се предават и следват единствено от упълномощените за целта треньори към съответната възрастова група.

3.ОФИЦИАЛНИ МАЧОВЕ

 1. Техническата зона е пространството около и между двете скамейки. Тя е място за треньори, състезатели, служебни и длъжностни лица. Забранява се присъствието на външни лица.
 2. Забранява се употребата на мобилни устройства и извършването на други странични дейности и разговори, некасаещи футболната среща.
 3. Да не се толерира надменно и неуважително отношение между играчите на терена и тези на пейката.
 4. Да се спазва стриктен контрол върху поверените на отбора топки, екипировка и други пособия.
 5. Да се спазват наставленията единствено и само на треньорите на съответния отбор. Да се игнорират указания на външни лица, родители и зрители.
 6. Да се взимат мерки срещу непристойно поведение на терена и скамейката.
 7. Да не се толерира неспортсментската игра и непристойното поведение спрямо съперника и длъжностните лица.
 8. Да се налагат наказания спрямо получилите официално предупреждение от главния съдия за репликиране.
 9. Да се следи за реда и чистотата в района на скамейката. При напускането й ВСИЧКИ СЪСТЕЗАТЕЛИ да са единни както на терена, така и извън него – да участват при почистването от бутилки и боклуци.
 10. Отборът и треньорът на Локомотив създават организация за почистването на съблекалнята (ако е в района на съблекалните на ДЮШ), предоставена на гостуващия тим.

 

4. ПЪТУВАНЕ

 1. Спазвайте добра дисциплина, ред и чистота по време на пътуване. Шофьорът, треньорът и водачите на групата носят отговорност за здравето и живота ви. Съдействайте им.
 2. При напускане на мястото си – почистете пространството около него. Насърчавайте и останалите да правят същото.
 3. Качването на състезатели извън групата или външни лица и родители е позволено единствено след разрешение на старши-треньора или водача на групата.
 4. Всички треньори и състезатели са длъжни да пътуват в еднакво клубно облекло.
 5. Старши-треньорът е длъжен да определи отговорници, които да участват в подготовката преди отпътуване. Същите се грижат за предоставените топки, помощни пособия и питейна вода веднага след пристигане на гостуващия стадион.
 6. Всички трябва да се явят на утвърденото за отпътуване място не по-късно от 15 минути преди часа за потегляне.
 7. Вземете всичко необходимо след пристигането си на гостуващия стадион. Нека разсеяността ви да не нарушава полагаемата почивка на шофьора.
 8. Поддържайте реда и чистотата в предоставената на отбора гостуваща съблекалня. При напускането й – оставете я в ред и чистота.
 9. Цялостта на групата /футболисти, треньори, водач, служители/ остава непроменена до завръщането й до начална точка. Всяка смяна на превозното средство се съгласува със старши-треньора и се извършва САМО след неговото позволение.

5.ДРУГИ

 1. Всички юноши на ДЮШ имат право да посещават домакинските мачове на представителния отбор с безплатен вход. Достъпът до стадиона се осъществява през определения за целта вход и не по-късно от 30 минути преди началото на футболната среща. Всички юноши на Локомотив трябва да са облечени с клубна екипировка или анцуг, предоставени от ДЮШ.
 2. Видео-записите на мачовете от школата, осъществени от ръководството на ДЮШ са негова собственост. Използват се за лични нужди, видео-анализи и репортажи. Не се позволява отдаването им на деца, родители и други външни лица.

6. КЪМ РОДИТЕЛИТЕ

 1. Помнете, че децата спортуват за свое удоволствие, а не за ваше.
 2. Окуражавайте децата да участват. Не ги задължавайте.
 3. Насочете вниманието си към старанието на децата, а не към това дали печелят, губят или бъркат.
 4. Насърчавайте децата винаги да спазват правилата.
 5. Помнете, че децата се учат най-добре от примери. Аплодирайте добрата игра на всеки отбор или състезател. Позитивните коментари са стимулиращи.
 6. Подкрепяйте всяко усилие за избягване на обидите и физическите разправии в спорта.
 7. Уважавайте решенията на съдиите и учете децата на същото.
 8. За доброто на вашето дете, приемете че НЕ разбирате от футбол, дори и това да не е така.
 9. Интересувайте се и насърчавайте децата си към правилния режим – на хранене, спане , учение и свободно време.
 10. Присъствието на родители и други външни лица около тренировъчното игрище не се препоръчва, а старши-треньорът има правото да ограничи достъпа им.
 11. Треньорите в ДЮШ отговарят за решенията си ЕДИНСТВЕНО и САМО пред ръководителите си. Същите си запазват правото да предприеме необходимите мерки срещу родители и външни лица, търсещи нерегламентиран контакт с треньор от ДЮШ.
 12. Не се колебайте да информирате ръководните хора за проблеми и породени у вас съмнения от финансов, административен и организационен характер.

7. ТРЕНЬОРИТЕ

 1. След утвърждаването на седмичния учебно-тренировъчен план, всеки треньор е длъжен да се придържа към предоставената му съблекалня, терен, начален час на заниманието и продължителността му.
 2. При настъпила промяна в тренировъчния план или за планирани/изместени контролни или официални срещи, всеки треньор е длъжен да уведоми административното ръководство. Всяка промяна се счита за нанесена, ако е отразена в изнесения в офиса на ДЮШ график.
 3. Всеки треньор е длъжен да се яви на стадиона и да започне подготовката си за предстоящото тренировъчно занимание минимум 60 минути преди неговото начало.
 4. Тренировките се водят със задължителен клубен спортен екип.
 5. Забранява се употребата на мобилни устройства по време на тренировъчните занимания.
 6. Всеки треньор е длъжен да съблюдава и контролира доброто държание, поведение и дисциплина на поверените му състезатели и спазването на правилата, сведени до тях.
 7. Всеки треньор е длъжен да упражнява контрол върху клубната екипировката на състезателите си и явяването им на тренировки в такава.
 8. Присъствието на родители и други външни лица около тренировъчното игрище не се препоръчва, а старши-треньорът има правото да ограничи достъпа им.
 9. Забранява се използването на тренировъчните игрища без присъствието на треньор и извън определения по график час.
 10. Отключването и заключването на съблекалните /предаването и приемането им в добро състояние/ се осъществява с присъствието на треньор или друг служител от ДЮШ.
 11. Всички треньори са задължени да предадат своя план-конспект за предстоящите тренировки на седмичната оперативка.
 12. Всички заявки за пособия, консумативи и други се приемат ЕДИНСТВЕНО и САМО на хартиен носител, с вписана дата и подпис от двете страни - приел/предал.
 13. След края на тренировъчното занимание тренировъчната площадка трябва да бъде почистена и подготвена за следващата група. Всички помощни врати трябва да бъдат извадени извън терена.
 14. Треньорът е длъжен поне веднъж седмично да изисква старателно почистване на банята и мокрите помещения в съблекалните.
 15. Месечните такси в ДЮШ се отчитат до 20-то число на текущия месец.
 16. След края на тренировъчните занимания всички ключове се предават за съхранение в треньорската стая на указаното за целта място.
 17. Всеки треньор има право своевременно да заяви видео-заснемане на предстоящия си футболен мач.
 18. Всеки треньор има право своевременно да поиска създаването на организация за видео-анализ на записан футболен мач или предоставянето му на магнитен носител за собствено ползване.
 19. Забранява се отдаването на записи на футболни срещи на деца, родители или външни лица.
 20. Считано от 16.08.2016 г. до треньорите в школата, водещи отбори, състезаващи се в турнири от републикански характер (U19, U17, U15, Купа на БФС, републиканско първенство и т.н.) и особено важни футболни срещи (дербита) са задължени да привличат минимум 3-ма състезатели от по-ниска възраст в разширения си състав, като поне един от тях да започне в стартовите единадесет. Изключения могат да се правят единствено след разговор и разрешение от директора на ДЮШ.
 21. При неспазване на правилата и лоша дисциплина следва:

- предупреждение

- глоба от 20 до 100 лева

- дисциплинарно уволнение