Официален сайт
ПФК Локомотив Пловдив

Правилник ДЮШ

За реда в школата

ВЪТРЕШНО – КЛУБЕН ПРАВИЛНИК НА ДЕТСКО – ЮНОШЕСКАТА ШКОЛА НА ПФК „ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926“АД

 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

 1. Футболист от детско – юношеската школа на ПФК „Локомотив Пловдив 1926“АД е всяко дете или юноша, приет и записан по съответния ред, със съгласието на родителите си, да тренира на предоставената от Клуба спортно –техническа база.
 2. Родителите на всяко дете или юноша, приет и записан да тренира в детско – юношеската школа на ПФК „Локомотив Пловдив 1926“АД приемат срещу подпис настоящия вътрешен правилник, като приемането на правилника е задължително условие играчът да започне тренировъчен процес в Клуба.
 3. При никакви условия не се допускат индивидуални промени и изключения от настоящия правилник за конкретни играчи. Всички записани правила в настоящия правилник са валидни за всеки един от играчите в школата.

II.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИГРАЧИТЕ:

Всеки играч от детско – юношеската школа на ПФК „Локомотив Пловдив 1926“АД се задължава:

 1. Да се явява на всяка тренировка, съгласно предварително обявения график, в точно определения час. Закъснения за тренировъчните занимания са недопустими. При закъснение за тренировка, треньорското ръководство налага съответните санкции, описани в раздел „Санкции при нарушения на правилника“.
 2. Да се явява на всяка тренировка и на всеки футболен мач в спортния екип на Клуба.
 3. Да се явява на всяка тренировка в състояние, което му позволява да даде максимума на своите възможности. В случай, че по преценка на играч и/или негов родител, същият не може да участва пълноценно в тренировъчния процес, родителят или съответният играч трябва да уведомят треньора на съответния набор със SMS по телефона.Уведомлението следва да бъде изпратено най – малко два часа преди започване на съответната тренировка. При повече от три отсъствия от тренировка, без представяне на писмено уведомление на треньора на съответната възраст за причините на това отсъствие, треньорското ръководство налага съответните санкции, описани в раздел „Санкции при нарушения на правилника“.
 4. Да изпълнява точно всички указания на треньорското ръководство, свързани с тактическа дисциплина, с физически натоварвания и упражнения, с препоръки за режим на хранене, режим на почивка и физическа активност и всички други указания, както по време на тренировки, така и в личното време на всеки играч.
 5. Да не обсъжда и оспорва по никакъв начин указанията и решенията на треньорското ръководство, касаещи тренировъчния процес, тактическата дисциплина по време на тренировки и на мачове, решения, свързани с титулярното или резервно място на определен играч в конкретен футболен мач, както и треньорските решения на каква позиция да бъде включен определен играч в конкретен футболен двубой. Гореописаните решения, както и всички други решения, касаещи подготовката и участието във футболни мачове са приоритет изцяло на спортно-техническото и треньорското ръководство на детско – юношеската школа на ПФК „Локомотив Пловдив 1926“АД.
 6. Да използва тренировъчното игрище само в присъствието на треньор, след като е дадено начало на тренировката за съответната възрастова група, съгласно предварително определения график.
 7. Извън тренировъчния процес да не петни името на футболния клуб със своите действия.
 8. Да не участва в извършването и да не извършва никакви действия, касаещи техническото поддържане на тренировъчното игрище и пространството около него. Действията по техническо поддържане – като включване и изключване на осветление, на поливна система и други действия по поддръжка на терените, са изцяло приоритет на отговорните за това служители.
 9. Да не използва мобилни устройства по време на тренировки. Всички мобилни телефони следва да бъдат включени на безшумен режим в началото на тренировката.
 10. Да не прави видеозаписи и/или звукозаписи на тренировки, на разбори и анализи преди и по време на тренировки и след футболни мачове. Видеозаписите на тренировки и мачове са собственост на ПФК „Локомотив Пловдив 1926“АД и се използват само за цели на Клуба.
 11. Да участва във всички организирани от Клуба подготвителни лагери. По време на пътуванията и престоя в мястото на провеждане на лагера, да изпълнява стриктно установения от треньорското ръководство ред и график за провеждане на тренировъчни занимания. Да не напуска мястото на провеждане на спортния лагер без останалите играчи от отбора и без изричното знание и разрешение на треньорското ръководство.
 12. Да пази от увреждане недвижимото и движимо имущество, както и всички съоръжения и пособия, облекло и други, собственост на Клуба, необходими за пълноценното провеждане на тренировки.

III.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ:

Всеки родител на дете – футболист от детско – юношеската школа на ПФК „Локомотив Пловдив 1926“АД се задължава:

 1. Да осигури присъствие на детето си на всяка тренировка на детско – юношеската школа на ПФК „Локомотив Пловдив 1926“АД, съгласно предварително определения график.
 2. Да не присъства по време на тренировките на детско – юношеската школа на Клуба. Не се допуска присъствие на родители, както непосредствено до тренировъчното игрище, така и в пространството, обособено около него.
 3. Да не обсъжда и оспорва по никакъв начин методите на работа, указанията и решенията на треньорското ръководство, касаещи тренировъчния процес, тактическата дисциплина по време на тренировки и на мачове, решенията, свързани с титулярното или резервно място на определен играч в конкретен футболен мач, както и треньорските решения на каква позиция да бъде включен определен играч в конкретен футболен двубой.
 4. Да мотивира детето си да изпълнява точно указанията единствено на треньорското ръководство, свързани с тактическа дисциплина, с физически натоварвания и упражнения, с препоръки за режим на хранене, режим на почивка и физическа активност и всички други указания на треньора, както по време на тренировки, така и в личното време на всеки играч.
 5. Да се държи адекватно по време на футболен мач,без да дава тактически указания на своето и на другите деца,да не се меси в треньорските и съдийските решения,да не влиза в пререкания с родителите на своя и противниковия отбор.Да подкрепя всички деца в отбора с окуражаващи призиви и ръкопляскания.
 6. Да осигури присъствието на детето на провежданите от Клуба подготвителни лагери.

IV.САНКЦИИ ПРИ НАРУШЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА:

 1. При нарушение на която и да е разпоредба от настоящия правилник, от страна на играч и/или на родител, спортно – техническото и/или треньорското ръководство на детско – юношеската школа на ПФК „Локомотив Пловдив 1926“АД налага следните санкции:
 2. при първо нарушение – писмено предупреждение, което се връчва на родителя на съответния играч;
 3. при второ нарушение – временно отстраняване от тренировки за определен срок. Срокът се определя за всеки конкретен случай, по преценка на спортно – техническото и треньорското ръководство на детско – юношеската школа на ПФК „Локомотив Пловдив 1926“АД. Отстраняването става с писмено уведомление, което се връчва на родителя на съответния играч;
 4. при трето нарушение – отстраняване от детско – юношеската школа на ПФК „Локомотив Пловдив 1926“АД с писмено уведомление, което се връчва на родителя на съответния играч.

 

 

РЪКОВОДСТВО НА КЛУБА: ………………………………………

/Димитър Палазов-Директор ДЮШ/

 

 

СЪСТЕЗАТЕЛ:………………………………………………………

/Име,презиме,фамилия,подпис/

 

 

РОДИТЕЛ :……………………………………………………………..

/Име,презиме,фамилия,подпис/

 

 

…………… 2018 година

Гр.Пловдив