Сметка за дарения / Donations account

Сметка за дарения / Donations account:

Българо-Американска Кредитна Банка / Bulgarian-American Credit Bank

Валута / Currency: Евро / Euro

SWIFT (BIC): BGUSBGSF
ПФК Локомотив Пловдив / PFC Lokomotiv Plovdiv
BG90BGUS91601409470000

Ако имате някакви въпроси: / If you have any questions:  donations.lokopd@gmail.com